Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Το eTwinning

Κοινότητα για τα σχολεία στην Ευρώπη

Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το eTwinning αποτελεί μέρος του Comenius, το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία. Η δράση παροτρύνει τους μαθητές διαφορετικών κρατών να μάθουν οι μεν για τους δε, ενώ παράλληλα θα εξασκούν τις ικανότητες τους στις ΤΠΕ.


ΠΗΓΗ: http://www.etwinning.gr/

http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
http://www.etwinning.gr/5years/videos.php?vid=786
http://friendshiptrees.blogspot.com/
http://etwinning.sch.gr/projects/elia/
http://www.etwinning.gr/5years/
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=129756
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/elibrary/infosoc_magazine/previous_editions/infosoc_magazine_2005/infosoc38/november_page6.htm
http://peir5etwinning5patras.wordpress.com/tί-είναι-όμως-το-etwinning/
http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/896/1/420_gountra.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου